VITAJTE NA STRÁNKE PODKARPATSKÉHO DOPRAVNÉHO SPOLKU
KTO SME?

Sme obČianske zdruŽenie, ktoré sa zameriava na záchranu vozidiel hromadnej dopravy osÔb, ich renovácii a znovuvdýchnutiu života služby týCHTO vozidiel ľuĎom pri najrÔznEjších príležitostiach.

ŠTATISTIKY

AUTOBUSY

TROLEJBUS

ROK ZALOŽENIA

ČLENOV

AUTOMOBIL

STRUČNÝ PREHĽAD VOZIDiel
v aktuálnom stave

Mercedes-Benz O 405 G

Mercedes-Benz O 530 Citaro CNG

TAM B3 075 TL

Karosa C744.24

Škoda 22Tr
Škoda 1203
NAŠA PONUKA
  • Ponúkame prenájom

nášho autobusu
Mercedes-Benz O 405 G.

DOPYT

7 + 8 =

VITAJTE NA STRÁNKE

PODKARPATsKéHO dopravného spolku

KTO SME?

Sme obČianske zdruŽenie, ktoré sa zameriava na záchranu vozidiel hromadnej dopravy osÔb, ich renovácii a znovuvdýchnutiu života služby týCHTO vozidiel ľuĎom pri najrÔznEjších príležitostiach.

Štatistiky

autobusy

trolejbus

rok založenia

členov

automobil

STRUČNÝ PREHĽAD VOZIDiel

v aktuálnom stave

MERCEDES-BENZ O 405 G

MERCEDES-BENZ O 530 CITARO CNG

TAM B3 075 TL

šKODA 22 tR

šKODA 1203

NAŠA PONUKA

  • Ponúkame prenájom

nášho autobusu
Mercedes-Benz O 405 G.

DOPYT

13 + 4 =